Udlejningsbetingelser

Forsamlingshuset lejes som nøglehus, hvor du selv står for arrangementet.
Huset drives udelukkende af frivillige og du kan, som lejer, derfor give en
hjælpende hånd, ved at behandle huset med respekt.

• Af hensyn til naboerne må der ikke spilles høj musik for åbne vinduer.
• Støjende adfærd udendørs frabedes.
• Fyrværkeri kræver polititilladelse.
• Legepladsen og udeareal må gerne benyttes til leg og ophold, blot det ikke generer naboer.
• Legeplads: Det er frivillige fra sognet der vedligeholder, nyd den og aflever den i samme stand
• Vi gør opmærksom på at ophold på scenen, og trappen til loftet er på eget ansvar
• Ophold på loftet er ikke tilladt, da der ikke er en nødudgang.

• Lejer skal selv gøre rent efter husets reglement og sørger selv for rengøringsmidler, viskestykker og klude.
• Alt service, skåle og fade SKAL vaskes af i maskinen.
• Glas, glaskander, skåle og bestik aftørres i rent viskestykke inden det stilles på plads.
• Det er lejers ansvar at det er rent og står på pladsen som anvist.
• Husk emballage til evt. madrester.
• Huset er røgfrit. Ved udendørs rygning skal askekrukker benyttes og tømmes.
• Sal: Borde og stole stilles retur i depotrum, borde skal være aftørret.
• Alle gulve fejes el. støvsuges.
• Toiletter: Alt affald skal fjernes samt toiletaffaldsposer.
• Huset og køkken: læs grundigt vejledning inden brug og aflevering. Mappe ligger i køkken.
• Lejers køkken- rengøringspersonale skal følge de udstukne regler, det er lejers ansvar.
• Service skal stå på de rigtige pladser, og giv venligst besked til os om ituslået service.
• Skader på huset eller inventar modregnes i depositum, overstiges de, skal lejer betale.
• Affald: Pap, glas, flasker og dåser tages med hjem. Husets container er kun til dagrenovation, affald kun i gennemsigtige poser, som du selv skal medbringe.