HISTORIE

Lidt om husets historie:

Kølstrup forsamlingshus, som indviedes 10. september 1896, blev i begyndelsen fortrinsvis brugt til foreningsfester, generalforsamlinger, foredrag, sangaftner, gymnastik, andespil og juletræs- og høstfester.

Desværre har man nok bygget huset for billigt, for allerede i 1901 blev der lagt nyt tag på og i 1905 lægges nyt gulv.

I 1910 indlægges elektrisk lys.

1933 udvides huset med en meter mod el-værket, så der blev plads til en fast scene og opført en tilbygning med toilet, garderobe og indlægning af centralvarme, hvorefter medlemmer kunne få et varmt bad for 25 øre. Desuden blev der bygget en lille fløj på køkkenet.

1939 lægges atter nyt gulv i salen – hvilket tyder på flittig brug af huset.

1942 bygges til ud mod landevejen, da garderoben var alt for lille.

1943-44 blev idrætspladsen anlagt og der blev holdt mange sportsstævner.

1948 arrangeres den første Skt. Hans fest på sportspladsen

1955 skal taget atter skiftes ud, så der må lånes 16.000 kr.

I 1969 bevilges der såvel formand som kasserer løn – 100 kr. pr år.

1973 bliver en del af garderoben lavet om til toiletter og bragt helt i top for 45.000 kr. som lånes. Året efter kræver sundhedsmyndighederne en omfattende modernisering af køkkenet, hvilket bliver en udgift på 22.000 kr.

Indtægterne kunne ikke holde trit med udgifterne, så i 1974 forsøger man sig med bankospil hver anden onsdag, hvor mellem 200 og 250 personer deltog. Banko og det årlige loppemarked var en meget stor succes.

1977 får den lille sal ”en foryngelseskur” og i 1979 lægges parketgulv i den store sal.

1981 installeres nyt varmeanlæg. Der hulmursisoleres og opsættes paneler i salen i 1982.

1984 fjernes de gamle toiletter i baglokalet og det bliver et dejligt lokale med plads til 50-60 mennesker til Banko.

I 2016 blev salene malet og gulve blev afhøvlet og lakeret.

1. juni 2018 ændres husets status til nøglehus, hvor lejere selv står for arrangementerne.

Dette er uddrag og ”pluk” fra hæftet ”Kølstrup Forsamlingshus 100 år 1896 – 1996”, udgivet af Kølstrup sogns lokalhistoriske forening i 1995.

Hvis du vil læse mere, ligger hæftet i forsamlingshuset. Det indeholder mange sjove og underholdende beskrivelser og historier.