Udlejningsbetingelser

Forsamlingshuset lejes som nøglehus, hvor du selv står for arrangementet.
Huset drives udelukkende af frivillige og du kan, som lejer, derfor give en
hjælpende hånd, ved at behandle huset med respekt.

Du skal være medlem af huset for at leje det.
Et medlemskab koster 100 kr. og kan tegnes på lejetidspunktet.

 • Af hensyn til naboerne må der ikke spilles høj musik for åbne vinduer.
 • Støjende adfærd udendørs frabedes.
 • Fyrværkeri kræver polititilladelse.
 • Legepladsen og ude areal må gerne benyttes til leg og ophold, blot det ikke generer naboer.
 • Legeplads: Det er frivillige fra sognet der vedligeholder. Nyd den og aflever den i samme stand
 • Vi gør opmærksom på at ophold på scenen, og trappen til loftet er på eget ansvar
 • Ophold på loftet er ikke tilladt, da der ikke er en nødudgang.
 • Ris til bryllupper, konfetti og serpentiner er ikke tilladt indendørs.
 • Mål på dør – til æresport – er 1,5 x 2,5 m.
 • Træskelet til æresport kan lejes hos Kølstrupbeboerforeningen. kontakt til Torben
 • Der må ikke overnattes i huset.
 • Mappe med vejledning ved brug af huset, ligger i køkkenet. Husk at bruge den!
 • Lejers køkken- rengøringspersonale skal følge de udstukne regler, det er lejers ansvar.
 • Husk at bruge emhætte og ventilation i salene.
 • Lejer sørger selv for: rengøringsmidler, viskestykker og karklude.
 • Det er lejers ansvar at servicet er rent og står på pladsen som anvist.
 • Ituslået service lægges i grøn spand.
 • Husk emballage til evt. madrester.
 • Huset er røgfrit. Ved udendørs rygning skal askekrukker benyttes og tømmes.
 • Sal: Borde og stole stilles retur i depotrum, borde skal være aftørret.
 • Alle gulve fejes el. støvsuges. (Foreninger skal vaske gulve)
 • Toiletter: Alt affald skal fjernes (madamposer og affaldskurv)
 • Forkert brug af maskiner kan føre til erstatning for lejer.
 • Skader på huset eller inventar modregnes i depositum, overstiges de skal lejer betale.
 • Affald kildesorteres – pap, glas, flasker og dåser tages med hjem – må ikke komme i husets container!
 • Husk at afkrydse tjekliste inden I forlader huset.
 • Hvis lejer ikke afleverer forsamlingshuset i henhold til udlejningsbetingelser, forbeholder Kølstrup Forsamlingshus sig retten til at kræve ekstra oprydnings- og rengøringshjælp for lejers regning.